EFFORTLESS LIFE

Ett sätt att leva som handlar om att förenkla våra liv och vår vardag. Från små knep till tankar på ett djupare plan. Med ett enklare liv menar jag inte nödvändigtsvis att det ska vara minimalistiskt och avskalat. -Nej, jag menar snarare att det handlar om att veta vad som är viktigast för just dig och ditt liv. Målet är att frilägga så mycket tid som möjligt över till alla de saker och personer som du vill lägga din tid på istället. Mindre stress, smarta hållbara val, mer dolce vita och hitta njutning i vardagen. Jag delar med mig av mina vanor och hur jag får livet att flyta lite lugnare. Delvis uppvuxen i södra italien där livet har en annan rytm gör att jag ser på livet och vardagen på ett annat sätt.